Przejdź do treści
OFERTA BLACK FRIDAY JUŻ TRWA! ODKRYJ NASZE OFERTY OD 23.11 DO 5.12 >>>
OFERTA BLACK FRIDAY JUŻ TRWA! ODKRYJ NASZE OFERTY OD 23.11 DO 5.12 >>>

Regulamin witryny internetowej

1. Regulamin naszej witryny internetowej

Niniejsze warunki i postanowienia („Regulamin”) dotyczą witryny internetowej www.screwfix.eu („Witryna”). Właścicielem i operatorem Witryny jest firma Screwfix („Screwfix”), spółka SASU (Société par actions simplifiée unipersonnelle – jednoosobowa uproszczona spółka akcyjna) z kapitałem zakładowym w wysokości 5 043 000 EUR, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek w Lille pod numerem 539 527 556, z siedzibą pod adresem Parc d'activités, 59175 Templemars, Francja.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Zalecamy wydrukowanie Regulaminu i zachowanie kopii do wglądu w przyszłości. Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny, przeglądając ją, korzystając z niej lub dokonując na niej rejestracji, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejsze warunki i postanowienia w całości. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w całości uniemożliwia korzystanie z Witryny.

[Jeśli użytkownik znajduje się w Austrii: Niniejsze warunki i postanowienia („Regulamin”) dotyczą witryny internetowej www.screwfix.eu („Witryna”). Właścicielem i operatorem Witryny jest firma Screwfix („Screwfix”), spółka SASU (Société par actions simplifiée unipersonnelle – jednoosobowa uproszczona spółka akcyjna) z kapitałem zakładowym w wysokości 5 043 000 EUR, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek w Lille pod numerem 539 527 556, z siedzibą pod adresem Parc d'activités, 59175 Templemars, Francja. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Zalecamy wydrukowanie Regulaminu i zachowanie kopii do wglądu w przyszłości. Poprzez kontynuowanie uzyskiwania dostępu do niniejszej Witryny, przeglądania jej, korzystania z niej lub dokonywania na niej rejestracji po tym, jak użytkownik uzyskał dostęp do witryny po raz pierwszy, potwierdza on, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejsze warunki i postanowienia w całości. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w całości uniemożliwia korzystanie z Witryny.]

[Jeśli użytkownik znajduje się w Belgii: Niniejsze warunki i postanowienia („Regulamin”) dotyczą witryny internetowej www.screwfix.eu („Witryna”). Właścicielem i operatorem Witryny jest firma Screwfix („Screwfix”), spółka SASU (Société par actions simplifiée unipersonnelle – jednoosobowa uproszczona spółka akcyjna) z kapitałem zakładowym w wysokości 5 043 000 EUR, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek w Lille pod numerem 539 527 556, z siedzibą pod adresem Parc d'activités, 59175 Templemars, Francja.

Witryna dostępna jest w języku francuskim, angielskim, hiszpańskim i polskim, a wszelkie umowy zawierane za jej pośrednictwem mogą być zawierane wyłącznie w tych językach. Niniejszy regulamin dotyczy (i) konsumentów (odwiedzających Witrynę w celu niezwiązanym z ich własną działalnością handlową lub zawodową) oraz (ii) klientów profesjonalnych. Zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu, użytkownik odwiedzający naszą Witrynę jako konsument może korzystać z dodatkowych uprawnień.

[Jeśli użytkownik znajduje się Hiszpanii: Niniejsze warunki i postanowienia („Regulamin”) dotyczą witryny internetowej www.screwfix.eu („Witryna”). Właścicielem i operatorem witryny jest firma Screwfix („Screwfix”), spółka SASU (Société par actions simplifiée unipersonnelle – jednoosobowa uproszczona spółka akcyjna) z kapitałem zakładowym w wysokości 5 043 000 EUR, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek w Lille pod numerem 539 527 556, posiadająca numer VAT 232555575, z siedzibą pod adresem Parc d'activités, 59175 Templemars, Francja.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Zalecamy wydrukowanie Regulaminu i zachowanie kopii do wglądu w przyszłości. Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny, przeglądając ją, korzystając z niej lub dokonując na niej rejestracji, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejsze warunki i postanowienia w całości. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w całości uniemożliwia korzystanie z Witryny.

Przedmiot regulaminu: produkty i usługi świadczone za pośrednictwem witryny – Poniższy regulamin (zwany dalej „Warunkami korzystania” lub po prostu „Regulaminem”) reguluje prawa i obowiązki firmy Screwfix oraz użytkowników w zakresie dostępu, przeglądania i korzystania z niniejszej Witryny.

Niniejsza Witryna oferuje następujące produkty i usługi: narzędzia i materiały eksploatacyjne stosowane w budownictwie i konserwacji budynków.

 1. Ochrona danych osobowych 2.1 Niniejszy Regulamin uzupełnia postanowienia (i stanowi dodatek do) naszej Polityki ochrony danych oraz Polityki plików cookie. Polityka ochrony danych wyjaśnia, jakie dane osobowe gromadzimy o użytkowniku podczas korzystania przez niego z naszej Witryny, a Polityka plików cookie określa wykorzystanie plików cookie w naszej Witrynie. Naszą Politykę ochrony danych można znaleźć tutaj a Politykę plików cookie tutaj

 

2.2 Akceptując niniejszy Regulamin użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i w całości akceptuje naszą Politykę ochrony danych i Politykę plików cookie.

2.3 W przypadku wystąpienia rozbieżności między niniejszym Regulaminem a Polityką ochrony danych obowiązywać będą przepisy zapewniające właścicielom danych największą ochronę.

[Jeśli użytkownik znajduje się w Austrii: 2 Niniejszy Regulamin uzupełnia postanowienia (i stanowi dodatek do) naszej Polityki ochrony danych oraz Polityki plików cookie. Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe gromadzimy o użytkowniku podczas korzystania przez niego z naszej Witryny, a Polityka plików cookie określa wykorzystanie plików cookie w naszej Witrynie. Naszą Politykę prywatności można znaleźć tutaj, a Politykę plików cookie tutaj

 1. Ogólne warunki sprzedaży

W przypadku zamówienia produktu za pośrednictwem naszej witryny zastosowanie mają również nasze Ogólne warunki sprzedaży. Z regulaminem można zapoznać się pod adresem tutaj

 

 1. Korzystanie z witryny

4.1 Użytkownik może korzystać z niniejszej Witryny wyłącznie w dozwolonych celach. Korzystanie z Witryny przez użytkownika nie może ograniczać lub uniemożliwiać innym osobom korzystania z Witryny ani naruszać ich praw.

4.2 Użytkownik może korzystać, pobierać i wyświetlać zawartość niniejszej Witryny na ekranie komputera lub drukować jej kopię. Może to jednak służyć wyłącznie do użytku osobistego lub do wewnętrznych celów biznesowych.

Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody użytkownik nie może:

 • kopiować, powielać ani w inny sposób wykorzystywać zawartości Witryny;
 • modyfikować, sprzedawać ani ponownie publikować zawartości Witryny w jakimkolwiek celu;
 • odtwarzać, przeglądać, umieszczać w ramce ani udostępniać łącza do niniejszej Witryny na jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem, a także za pośrednictwem aplikacji;
 • wykorzystywać zawartości Witryny do jakichkolwiek celów komercyjnych. (nie uniemożliwia to użytkownikom nabywania produktów w celach komercyjnych za pośrednictwem Witryny).

 

4.3 Użytkownik nie może korzystać z Witryny w celu:

 • rozpowszechniania treści nielegalnych, zniesławiających, obraźliwych, obelżywych, brutalnych, wulgarnych, obscenicznych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia;
 • przesyłania treści stanowiących przestępstwo, powodujących odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, regulacje lub kodeksy postępowania;
 • uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do naszego systemu komputerowego lub systemów komputerowych stron trzecich;
 • utrudniania korzystania z Witryny lub Internetu przez inne osoby;
 • utrudniania lub zakłócania działania sieci lub stron internetowych połączonych z Witryną;
 • przesyłania lub przechowywania treści chronionych prawem autorskim.

 

[Jeśli użytkownik znajduje się Hiszpanii:

 

4.1 Użytkownik może korzystać z niniejszej Witryny wyłącznie w dozwolonych celach. Korzystanie z Witryny przez użytkownika nie może ograniczać lub uniemożliwiać innym osobom korzystania z Witryny ani naruszać ich praw.

4.2 Dostęp do większości zawartości Witryny jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Mogą jednak istnieć określone części lub usługi, które wymagają wcześniejszej rejestracji, a w niektórych przypadkach mogą wiązać się z uiszczeniem opłat.

W takim przypadku użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem i będzie zobowiązany do zaakceptowania odpowiednich Ogólnych warunków sprzedaży. Uzyskiwanie dostępu do Witryny przez osoby nieletnie jest zabronione. Jeśli jednak osoba nieletnia uzyska dostęp do witryny internetowej i dokona rejestracji, przyjmuje się, że dostęp został uzyskany za uprzednią i wyraźną zgodą jej rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych. Screwfix zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wszelkich weryfikacji i kontroli, które uzna za stosowne w tym zakresie.

Użytkownik może korzystać, pobierać i wyświetlać zawartość niniejszej Witryny na ekranie komputera lub drukować jej kopię. Może to jednak służyć wyłącznie do użytku osobistego lub do wewnętrznych celów biznesowych.

Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody użytkownik nie może:

 • kopiować, powielać ani w inny sposób wykorzystywać zawartości Witryny;
 • modyfikować, sprzedawać ani ponownie publikować zawartości Witryny w jakimkolwiek celu;
 • odtwarzać, przeglądać, umieszczać w ramce ani udostępniać łączy do niniejszej Witryny w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem, a także za pośrednictwem aplikacji lub jakiegokolwiek innego urządzenia podłączonego do Internetu;
 • wykorzystywać zawartości Witryny do jakichkolwiek celów komercyjnych.

 

4.3 Użytkownik nie może korzystać z Witryny w celu:

 • rozpowszechniania treści nielegalnych, zniesławiających, obraźliwych, obelżywych, brutalnych, wulgarnych, obscenicznych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia;
 • przesyłania treści stanowiących przestępstwo, powodujących odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, regulacje lub kodeksy postępowania;
 • uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do naszego systemu komputerowego lub systemów komputerowych stron trzecich;
 • utrudniania korzystania z Witryny lub Internetu przez inne osoby;
 • utrudniania lub zakłócania działania sieci lub stron internetowych połączonych z Witryną;
 • przesyłania lub przechowywania treści chronionych prawem autorskim.

 

4.4 Wymogi dotyczące rejestracji użytkownika.

Aby dokonywać zakupów produktów lub usług dostępnych w niniejszej Witrynie, konieczne jest uprzednie zarejestrowanie się przez użytkownika poprzez podanie określonych, obowiązkowych danych za pośrednictwem formularzy przeznaczonych do tego celu. Aby zarejestrować się jako użytkownik niniejszej Witryny, użytkownik musi mieć ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat.

4.5 Rezygnacja z subskrypcji jako zarejestrowany użytkownik.  

Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić o wycofanie swojej rejestracji w niniejszej Witrynie. W takim wypadku należy po prostu przetworzyć żądanie za pośrednictwem przeznaczonej do tego sekcji w dostępnym w niniejszej Witrynie obszarze „Moje konto”.

Po zakończeniu procesu wycofania rejestracji użytkownik może złożyć wniosek o nową rejestrację mając na uwadze, że Screwfix zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do rejestracji, również w przypadku konfliktu lub sporu między użytkownikiem a firmą Screwfix oczekującego na rozwiązanie lub zakończonego uznaniem winy lub zaniedbania ze strony użytkownika lub wyrządzeniem szkody na rzecz firmy Screwfix i jej współpracowników lub jej użytkowników, klientów lub potencjalnych klientów.

 1. Korzystanie z witryny poza terytorium UE

O ile nie określono inaczej w niniejszej Witrynie, jej zawartość wyświetlana jest wyłącznie w celu promowania i sprzedaży produktów i usług firmy Screwfix oferowanych na terenie UE. Użytkownicy uzyskujący dostęp do tej witryny poza terenem UE są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

 1. Własność intelektualna

6.1 Wszystkie elementy w Witrynie (w tym grafika, dźwięki, tekst, oprogramowanie [w tym technologia bazowa], bazy danych, architektura, znaki wyróżniające [w tym znakowanie firmy Screwfix] lub jakikolwiek inny element witryny) stanowią wyłączną własność firmy Screwfix lub stron trzecich, które udzieliły jej licencji na użytkowanie.

6.2 W związku z tym, użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań, takich jak kopiowanie, pobieranie, powielanie, wyodrębnianie, rozpowszechnianie, ponowne wykorzystywanie, modyfikowanie, przechowywanie, wykorzystywanie lub przedstawianie jakichkolwiek elementów Witryny, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Screwfix.

6.3 Wykorzystanie jakiegokolwiek elementu Witryny bez uprzedniej i wyraźnej zgody firmy Screwfix może stanowić naruszenie mogące być powodem do podjęcia czynności prawnych.

6.4 Akceptując niniejszy Regulamin użytkownik udziela firmie Screwfix niewyłącznego i obowiązującego na całym świecie prawa do powielania, przedstawiania i, w stosownych przypadkach, modyfikowania treści dostarczonych przez użytkownika w okresie publikowania ich w Witrynie. Celem tych działań jest zapewnienie najlepszych możliwych warunków dostępności, przystępności i czytelności tych treści w Internecie. Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że treści opublikowane przez niego w Witrynie nie naruszają praw stron trzecich.

6.5 Użytkownikom zabrania się korzystania z Witryny w celach komercyjnych bez uprzedniej i wyraźnej zgody firmy Screwfix. Użytkownicy będący w posiadaniu własnej niekomercyjnej witryny internetowej mogą zamieścić na niej bezpośredni prosty link do Witryny wyłącznie w celach informacyjnych lub promocyjnych, pod warunkiem, że Witryna i jej zawartość będą wyświetlane oddzielnie i nie będą osadzone w witrynie internetowej użytkownika oraz że nie dojdzie do naruszenia wizerunku marki Screwfix z powodu witryny internetowej użytkownika, jej zawartości lub sposobu prezentacji samego łącza. W takich przypadkach dorozumiana umowa afiliacyjna nie zostanie zawarta. Firma Screwfix zastrzega sobie prawo do zakazu umieszczania łączy lub nakazu usunięcia ich z witryny internetowej, której treść uzna za nieodpowiednią, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu. We wszystkich przypadkach każde łącze, nawet autoryzowane w sposób dorozumiany, musi zostać usunięte na żądanie firmy Screwfix.

[Jeśli użytkownik znajduje się w Austrii: Wszystkie elementy w Witrynie (w tym grafika, dźwięki, tekst, oprogramowanie [w tym technologia bazowa], bazy danych, architektura, znaki wyróżniające [w tym znakowanie firmy Screwfix] lub jakikolwiek inny element witryny) stanowią wyłączną własność firmy Screwfix lub stron trzecich, które udzieliły jej licencji na użytkowanie.

W związku z tym, użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań, takich jak kopiowanie, pobieranie, powielanie, wyodrębnianie, rozpowszechnianie, ponowne wykorzystywanie, modyfikowanie, przechowywanie, wykorzystywanie lub przedstawianie jakichkolwiek elementów Witryny, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Screwfix.

Wykorzystanie jakiegokolwiek elementu Witryny bez uprzedniej i wyraźnej zgody firmy Screwfix może stanowić naruszenie mogące być powodem do podjęcia czynności prawnych.

Akceptując niniejszy Regulamin użytkownik udziela firmie Screwfix niewyłącznego i obowiązującego na całym świecie prawa do powielania, przedstawiania i, w stosownych przypadkach, modyfikowania treści dostarczonych przez użytkownika w okresie publikowania ich w Witrynie. Celem tych działań jest umożliwienie firmie Screwfix publikowania recenzji produktu wraz z nim i wykorzystywania jej do reklamy, a także do tworzenia wyników rekomendacji dla poszczególnych produktów. Użytkownik może odwołać to uprawnienie w dowolnym momencie, a Screwfix usunie jego recenzję produktu. Użytkownik potwierdza, że treści opublikowane przez niego na potrzeby recenzji produktu nie naruszają praw osób trzecich.

Użytkownikom zabrania się korzystania z Witryny w celach komercyjnych bez uprzedniej i wyraźnej zgody firmy Screwfix (nie uniemożliwia to użytkownikom nabywania produktów w celach komercyjnych za pośrednictwem witryny). Użytkownicy będący w posiadaniu własnej niekomercyjnej witryny internetowej mogą zamieścić na niej bezpośredni prosty link do Witryny wyłącznie w celach informacyjnych lub promocyjnych, pod warunkiem, że Witryna i jej zawartość będą wyświetlane oddzielnie i nie będą osadzone w witrynie internetowej użytkownika oraz że nie dojdzie do naruszenia wizerunku marki Screwfix z powodu witryny internetowej użytkownika, jej zawartości lub sposobu prezentacji samego łącza. W takich przypadkach dorozumiana umowa afiliacyjna nie zostanie zawarta. Firma Screwfix zastrzega sobie prawo do zakazu umieszczania łączy lub nakazu usunięcia ich z witryny internetowej, której treść uzna za nieodpowiednią, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu. We wszystkich przypadkach każde łącze, nawet autoryzowane w sposób dorozumiany, musi zostać usunięte na żądanie firmy Screwfix.

 1. Hasło i bezpieczeństwo konta

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i konta, a także za wszelkie działania wykonywane za pośrednictwem jego konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody mogące wynikać z braku zabezpieczenia hasła lub konta.  Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Screwfix powiadomień lub wiadomości za pośrednictwem naszej Witryny lub jego danych kontaktowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

[Jeśli użytkownik znajduje się w Austrii: Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i konta, a także za wszelkie działania wykonywane za pośrednictwem jego konta (nie dotyczy to złośliwych działań przeprowadzonych bez winy użytkownika). Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody mogące wynikać z braku zabezpieczenia hasła lub konta (chyba że zostały one spowodowane lub nasiliły się w wyniku naszego umyślnego działania lub rażącego zaniedbania).]

[Jeśli użytkownik znajduje się Hiszpanii: Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i konta, a także za wszelkie działania wykonywane za pośrednictwem jego konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody mogące wynikać z braku zabezpieczenia hasła lub konta.

Użytkownik będzie dysponował hasłem dostępu, które zawsze będzie osobiste, niezbywalne i będzie miało ograniczoną ważność czasową. Hasło to musi spełniać minimalne wymagania dotyczące długości i bezpieczeństwa.  Hasło to można zmienić lub odzyskać w dowolnym momencie, postępując zgodnie z procedurą podaną w witrynie internetowej.

W żadnym przypadku firma Screwfix nie będzie miała bezpośredniego dostępu do tego hasła, z wyjątkiem świadczenia usługi dostępu do witryny internetowej na rzecz użytkownika. Hasło to pozostanie zaszyfrowane w systemach Screwfix, aby zapewnić jego ochronę i zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich. W związku z tym obowiązkiem użytkownika jest niezwłoczne powiadomienie firmy Screwfix o wszelkich incydentach, które mogłyby umożliwić niewłaściwe wykorzystanie identyfikatorów lub haseł użytkownika, takich jak kradzież, utrata lub nieuprawniony dostęp, w celu ich natychmiastowego anulowania. Do momentu zgłoszenia takich incydentów firma Screwfix będzie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności, jaka może wyniknąć z ich wystąpienia.

 1. Dostępność witryny

8.1 Screwfix dołoży zasadnych starań, aby zapewnić całodobowy dostęp do Witryny 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku, z wyjątkiem przypadków będących poza kontrolą firmy Screwfix lub okresów prac konserwacyjnych (w szczególności aktualizacji witryny).

 

8.2 Screwfix zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Witryny w dowolnym momencie. Dostęp do Witryny może być od czasu do czasu ograniczony w celu przeprowadzenia prac technicznych lub konserwacyjnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Screwfix nie jest w stanie zagwarantować ciągłości dostępności Witryny.

 1. Uszkodzenie komputera lub urządzenia

9.1 Screwfix podejmuje uzasadnione kroki, aby upewnić się, że niniejsza Witryna jest wolna od wirusów i innego złośliwego oprogramowania lub szkodliwych treści. Nie możemy jednak zagwarantować, że korzystanie z niniejszej Witryny (w tym wszelkich treści na niej zawartych lub stron internetowych dostępnych za jej pośrednictwem) nie spowoduje uszkodzenia komputera lub urządzenia użytkownika.

9.2 Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że posiada on sprzęt i oprogramowanie (w tym oprogramowanie antywirusowe) niezbędne do bezpiecznego korzystania z Witryny oraz do blokowania elementów mogących uszkodzić komputer lub urządzenie użytkownika. Niniejsza Witryna nie wymaga żadnych niestandardowych technologii; do korzystania z niej wystarczy jedna z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.

9.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika z powodu wirusów lub innego złośliwego oprogramowania i szkodliwych treści, do których użytkownik uzyskał dostęp w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

9.4 Niniejsza Witryna zawiera łącza do innych stron internetowych, które użytkownik może chcieć odwiedzić. Nie nadzorujemy tych stron i nie mamy kontroli nad ich zawartością. Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z tych stron.

[Jeśli użytkownik znajduje się w Austrii: Art. 9: Niniejsza Witryna zawiera łącza do innych witryn internetowych, które użytkownik może chcieć odwiedzić. Nie nadzorujemy tych stron i nie mamy kontroli nad ich zawartością. Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z tych stron internetowych, chyba że jesteśmy świadomi bezprawnego charakteru działalności lub informacji w takiej witrynie, a łącze do niej nie zostanie przez nas natychmiast usunięte.

 1. Prawdziwość treści

10.1 Nie możemy potwierdzić ani zagwarantować, że treści lub informacje wyświetlane na niniejszej Witrynie lub za jej pośrednictwem są prawdziwe, kompletne, aktualne i nie naruszają praw stron trzecich w zakresie dozwolonym przez prawo.

10.2 Opinie wyrażone w treściach generowanych przez użytkowników są opiniami tych użytkowników i nie reprezentują one poglądów, opinii, przekonań lub wartości wyrażanych przez firmę Screwfix lub inne spółki grupy.

[Jeśli użytkownik znajduje się w Austrii: 10.1 Nie możemy potwierdzić ani zagwarantować, że treści lub informacje wyświetlane w niniejszej Witrynie lub za jej pośrednictwem są prawdziwe, kompletne lub aktualne.

10.2 Opinie wyrażone w treściach generowanych przez użytkowników są opiniami tych użytkowników i nie reprezentują one poglądów, opinii, przekonań lub wartości wyrażanych przez firmę Screwfix lub inne spółki grupy.]

 1. Hiperłącza

Niniejsza Witryna może zawierać hiperłącza do stron internetowych innych firm. witryny internetowe innych firm podlegają ich własnym zasadom użytkowania, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników. Firma Screwfix nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących witryn internetowych innych firm dostępnych za pośrednictwem Witryny (w zakresie ich treści, działania, dostępu lub wykorzystania danych osobowych użytkownika) i nie ponosi odpowiedzialności za te witryny.

 1. Ograniczona odpowiedzialność

12.1 Screwfix dokłada zasadnych starań, aby informacje dostępne za pośrednictwem Witryny były prawdziwe i aktualne. W żaden sposób nie gwarantujemy jednak, że informacje te są kompletne, prawdziwe i aktualne. Screwfix nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do całości lub części Witryny.

12.2 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Screwfix nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym utratę zysków, danych, możliwości, reputacji itp.), niezależnie od ich przyczyny, pochodzenia, charakteru lub konsekwencji, wynikające z zasięgania informacji z niniejszej Witryny lub korzystania z niej. W szczególności Screwfix zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy Witryna jest niedostępna lub w przypadku jakichkolwiek błędów lub szkód wynikających z nieuczciwych działań stron trzecich (takich jak włamania) związanych z Witryną. Niemniej jednak Screwfix dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w Witrynie.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkód spowodowanych umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem firmy Screwfix. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności firmy Screwfix za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane umyślnym działaniem lub zaniedbaniem z naszej strony lub wynikające z przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej za produkt.

 1. Kompletność umowy

Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy między użytkownikiem a nami w odniesieniu do przedmiotu niniejszego Regulaminu i zastępuje wszystkie wcześniejsze postanowienia, gwarancje lub oświadczenia.

 1. Zmiana Regulaminu witryny internetowej

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszego Regulaminu. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco z aktualnym Regulaminem witryny internetowej. Po uzyskaniu dostępu, przeglądaniu i korzystaniu z Witryny zawierającej nasz zaktualizowany Regulamin witryny internetowej, użytkownik potwierdza, że akceptuje wszelkie zmiany lub aktualizacje Regulaminu naszej Witryny internetowej. Obowiązującą wersją Regulaminu jest wersja obowiązująca w dniu, w którym użytkownik odwiedza Witrynę.

[Jeśli użytkownik znajduje się w Polsce: Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie z ważnych przyczyn, w szczególności z ważnych powodów ekonomicznych dotyczących firmy Screwfix, awarii technicznych lub w wyniku decyzji administracyjnej lub prawomocnego wyroku sądu mającego wpływ na postanowienia niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie wraz z prawem do usunięcia konta w terminie 14 dni poinformujemy zarejestrowanych użytkowników Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie terminu 14 dni, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zmiany niniejszego Regulaminu wynikające ze zmian powszechnie obowiązującego prawa nie wymagają zawiadamiania w sposób opisany w zdaniach poprzednich, a informacja o tych zmianach zostanie przez nas zamieszczona w witrynie internetowej. W związku z tym zalecamy regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco z aktualnym Regulaminem witryny internetowej. Poprzez dalsze uzyskiwanie dostępu do tej Witryny oraz przeglądanie i korzystanie z niej, użytkownik potwierdza, że akceptuje wszelkie zmiany lub aktualizacje Regulaminu naszej Witryny internetowej.

 1. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa francuskiego.

 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa francuskiego i tylko sądy francuskie mogą rozpatrywać takie spory.
 • Klienci indywidualni mogą skorzystać z mediacji lub innej alternatywnej metody rozwiązywania sporów.
 • Spory między firmą Screwfix a klientami biznesowymi podlegają jurysdykcji Sądu Gospodarczego w Paryżu, niezależnie od liczby pozwanych lub zwrócenia się do poręczyciela, nawet w przypadku środków zapobiegawczych w trybie pilnym, w drodze wniosku o postępowanie uproszczone lub wszczęte na wniosek, z wyjątkiem spraw dotyczących porządku publicznego.
 • W przypadku braku porozumienia/sporu dotyczącego usługi lub produktu związanego z firmą Screwfix, klienci indywidualni mogą złożyć uzasadnioną skargę do naszego działu obsługi klienta.  Poprzez wiadomość e-mail: eucontact@screwfix.eu

Począwszy od 1 stycznia 2016 r., w przypadku wystąpienia nieporozumienia lub sporu między nami, po wyczerpaniu środków zaradczych dostępnych za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta i z zastrzeżeniem warunków dopuszczalności przewidzianych we francuskim Kodeksie handlowym, użytkownik może skontaktować się z Rzecznikiem praw konsumentów odpowiednim dla naszej jurysdykcji, który postara się doprowadzić do polubownego rozwiązania: AME CONSO, www.mediationconso-ame.com, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain, 75007 PARYŻ, Francja.

Aby rozwiązać spór dotyczący zakupu dokonanego w witrynie internetowej www.screwfix.eu, konsumenci mogą również skorzystać z platformy mediacyjnej Unii Europejskiej znajdującej się pod adresem: www.ec.europa.eu/odr

Jeśli użytkownik znajduje się w Austrii: Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa francuskiego. Niezależnie od tego, użytkownik korzysta również z ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony (obejmuje to w szczególności przepisy dotyczące ochrony konsumentów) jurysdykcji prawnej, która obowiązywałaby, gdyby niniejszy wybór prawa właściwego nie miał zastosowania (zazwyczaj jest to jurysdykcja kraju zamieszkania użytkownika).

 • Klienci indywidualni mogą skorzystać z mediacji lub innej alternatywnej metody rozwiązywania sporów.
 • Spory między firmą Screwfix a klientami biznesowymi podlegają jurysdykcji Sądu Gospodarczego w Paryżu, niezależnie od liczby pozwanych lub zwrócenia się do poręczyciela, nawet w przypadku środków zapobiegawczych w trybie pilnym, w drodze wniosku o postępowanie uproszczone lub wszczęte na wniosek, z wyjątkiem spraw dotyczących porządku publicznego.
 • W przypadku braku porozumienia/sporu dotyczącego usługi lub produktu związanego z firmą Screwfix, klienci indywidualni mogą złożyć uzasadnioną skargę do naszego działu obsługi klient.  Poprzez wiadomość e-mail: eucontact@screwfix.eu

Odpowiemy na wiadomości e-mail ze skargami w ciągu 90 dni, chyba że odpowiedź nie jest konieczna lub wymagana przez użytkownika w oparciu o treść wiadomości e-mail ze skargą lub skarga jest w oczywisty sposób bezzasadna lub nadmierna. 

Począwszy od 1 stycznia 2016 r., w przypadku wystąpienia nieporozumienia lub sporu między nami, po wyczerpaniu środków zaradczych dostępnych za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta i z zastrzeżeniem warunków dopuszczalności przewidzianych we francuskim Kodeksie handlowym, użytkownik może skontaktować się z Rzecznikiem praw konsumentów odpowiednim dla naszej jurysdykcji, który postara się doprowadzić do polubownego rozwiązania: AME CONSO, www.mediationconso-ame.com, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain, 75007 PARYŻ, Francja (tylko w języku francuskim).

Aby rozwiązać spór dotyczący zakupu dokonanego w witrynie internetowej www.screwfix.eu, konsumenci mogą również skorzystać z platformy mediacyjnej Unii Europejskiej znajdującej się pod adresem: www.ec.europa.eu/odr

[Jeśli użytkownik znajduje się w Belgii: 15.1 Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa francuskiego, z wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa belgijskiego, które mogą mieć charakter nadrzędny.

15.2 Z zastrzeżeniem przysługującego użytkownikowi jako konsumentowi belgijskiemu prawa do wniesienia roszczenia do sądu w miejscu zamieszkania użytkownika, spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa francuskiego i tylko sądy francuskie mogą rozpatrywać takie spory.

 

Klienci indywidualni mogą skorzystać z mediacji lub innej alternatywnej metody rozwiązywania sporów.

 

W przypadku braku porozumienia/sporu dotyczącego usługi lub produktu związanego z firmą Screwfix, klienci indywidualni mogą złożyć uzasadnioną skargę do naszego działu obsługi klienta.  Poprzez wiadomość e-mail: eucontact@screwfix.eu.

 

Począwszy od 1 stycznia 2016 r., w przypadku wystąpienia nieporozumienia lub sporu między nami, po wyczerpaniu środków zaradczych dostępnych za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta i z zastrzeżeniem warunków dopuszczalności przewidzianych we francuskim Kodeksie handlowym, użytkownik może skontaktować się z Rzecznikiem praw konsumentów odpowiednim dla naszej jurysdykcji, który postara się doprowadzić do polubownego rozwiązania: AME CONSO, www.mediationconso-ame.com, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain, 75007 PARYŻ, Francja.

Aby rozwiązać spór dotyczący zakupu dokonanego w witrynie internetowej www.screwfix.eu, konsumenci mogą również skorzystać z platformy mediacyjnej Unii Europejskiej znajdującej się pod adresem: www.ec.europa.eu/odr

[Jeśli użytkownik znajduje się w Holandii: Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa holenderskiego.

 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa holenderskiego i tylko sądy holenderskie mogą rozpatrywać takie spory.
 • Klienci indywidualni mogą skorzystać z mediacji lub innej alternatywnej metody rozwiązywania sporów.
 • Spory między firmą Screwfix a klientami biznesowymi podlegają jurysdykcji Sądu Gospodarczego w Paryżu, niezależnie od liczby pozwanych lub zwrócenia się do poręczyciela, nawet w przypadku środków zapobiegawczych w trybie pilnym, w drodze wniosku o postępowanie uproszczone lub wszczęte na wniosek, z wyjątkiem spraw dotyczących porządku publicznego.
 • W przypadku braku porozumienia/sporu dotyczącego usługi lub produktu związanego z firmą Screwfix, klienci indywidualni mogą złożyć uzasadnioną skargę do naszego działu obsługi klienta poprzez wiadomość e-mail: eucontact@screwfix.eu.

Począwszy od 1 stycznia 2016 r., w przypadku wystąpienia nieporozumienia lub sporu między nami, po wyczerpaniu środków zaradczych dostępnych za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta i z zastrzeżeniem warunków dopuszczalności przewidzianych w holenderskim Kodeksie cywilnym, użytkownik może skontaktować się z Rzecznikiem praw konsumentów odpowiednim dla naszej jurysdykcji, który postara się doprowadzić do polubownego rozwiązania: AME CONSO, www.mediationconso-ame.com, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain, 75007 PARYŻ, Francja.

Aby rozwiązać spór dotyczący zakupu dokonanego w witrynie internetowej www.screwfix.eu, konsumenci mogą również skorzystać z platformy mediacyjnej Unii Europejskiej znajdującej się pod adresem: www.ec.europa.eu/odr

[Jeśli użytkownik znajduje się w Szwecji: Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa szwedzkiego.

 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa szwedzkiego i tylko sądy szwedzkie mogą rozpatrywać takie spory.
 • Klienci indywidualni mogą skorzystać z mediacji lub innej alternatywnej metody rozwiązywania sporów.
 • Spory między firmą Screwfix a klientami biznesowymi podlegają jurysdykcji Sądu Gospodarczego w Paryżu, niezależnie od liczby pozwanych lub zwrócenia się do poręczyciela, nawet w przypadku środków zapobiegawczych w trybie pilnym, w drodze wniosku o postępowanie uproszczone lub wszczęte na wniosek, z wyjątkiem spraw dotyczących porządku publicznego.
 • W przypadku braku porozumienia/sporu dotyczącego usługi lub produktu związanego z firmą Screwfix, klienci indywidualni mogą złożyć uzasadnioną skargę do naszego działu obsługi klienta.  Poprzez wiadomość e-mail: eucontact@screwfix.eu

Począwszy od 1 stycznia 2016 r., w przypadku wystąpienia nieporozumienia lub sporu między nami, po wyczerpaniu środków zaradczych dostępnych za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta i z zastrzeżeniem warunków dopuszczalności przewidzianych we francuskim Kodeksie handlowym, użytkownik może skontaktować się z Rzecznikiem praw konsumentów odpowiednim dla naszej jurysdykcji, który postara się doprowadzić do polubownego rozwiązania: AME CONSO, www.mediationconso-ame.com, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain, 75007 PARYŻ, Francja.

Aby rozwiązać spór dotyczący zakupu dokonanego w witrynie internetowej www.screwfix.eu, konsumenci mogą również skorzystać z platformy mediacyjnej Unii Europejskiej znajdującej się pod adresem: www.ec.europa.eu/odr

[Jeśli użytkownik znajduje się w Hiszpanii: Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa hiszpańskiego.

 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa hiszpańskiego.
 • Klienci indywidualni mogą skorzystać z mediacji lub innej alternatywnej metody rozwiązywania sporów.
 • Spory między firmą Screwfix a klientami biznesowymi podlegają jurysdykcji Sądu Gospodarczego w Paryżu, niezależnie od liczby pozwanych lub zwrócenia się do poręczyciela, nawet w przypadku środków zapobiegawczych w trybie pilnym, w drodze wniosku o postępowanie uproszczone lub wszczęte na wniosek, z wyjątkiem spraw dotyczących porządku publicznego.
 • W przypadku braku porozumienia/sporu dotyczącego usługi lub produktu związanego z firmą Screwfix, klienci indywidualni mogą złożyć uzasadnioną skargę do naszego działu obsługi klienta. Poprzez wiadomość e-mail: eucontact@screwfix.eu

 

Aby rozwiązać spór dotyczący zakupu dokonanego w witrynie internetowej www.screwfix.eu, konsumenci mogą również skorzystać z platformy mediacyjnej Unii Europejskiej znajdującej się pod adresem: www.ec.europa.eu/odr

[Jeśli użytkownik znajduje się w Polsce: Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa francuskiego, jednakże powyższe nie ogranicza ani nie wyłącza praw konsumentów zawierających niniejszą umowę wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju ich zwykłego pobytu.

 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa francuskiego.
 • Klienci indywidualni mogą skorzystać z mediacji lub innej alternatywnej metody rozwiązywania sporów.
 • Spory między firmą Screwfix a klientami biznesowymi podlegają jurysdykcji Sądu Gospodarczego w Paryżu, niezależnie od liczby pozwanych lub zwrócenia się do poręczyciela, nawet w przypadku środków zapobiegawczych w trybie pilnym, w drodze wniosku o postępowanie uproszczone lub wszczęte na wniosek, z wyjątkiem spraw dotyczących porządku publicznego.
 • W przypadku braku porozumienia/sporu dotyczącego usługi lub produktu związanego z firmą Screwfix, klienci indywidualni mogą złożyć uzasadnioną skargę do naszego działu obsługi klienta: poprzez wiadomość e-mail: eucontact@screwfix.eu Szczegółowe informacje na temat rozpatrywania skarg można znaleźć w Artykule 16 niniejszego Regulaminu.

Począwszy od 1 stycznia 2016 r., w przypadku wystąpienia nieporozumienia lub sporu między nami, po wyczerpaniu środków zaradczych dostępnych za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta i z zastrzeżeniem warunków dopuszczalności przewidzianych we francuskim Kodeksie handlowym, użytkownik może skontaktować się z Rzecznikiem praw konsumentów odpowiednim dla naszej jurysdykcji, który postara się doprowadzić do polubownego rozwiązania: AME CONSO, www.mediationconso-ame.com, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain, 75007 PARYŻ, Francja.

Aby rozwiązać spór dotyczący zakupu dokonanego w witrynie internetowej www.screwfix.eu, konsumenci mogą również skorzystać z platformy mediacyjnej Unii Europejskiej znajdującej się pod adresem: www.ec.europa.eu/odr

 1. Postanowienia różne

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, jego nieważność nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszego dokumentu, które pozostaną w pełnej mocy.

[Jeśli użytkownik znajduje się w Polsce: Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, jego nieważność nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszego dokumentu, które pozostaną w pełnej mocy.

Wszelkie skargi dotyczące działania Witryny należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres eucontact@screwfix.eu lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres firmy Screwfix podany w Artykule 1 niniejszego Regulaminu.

 

Skarga powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny, na który firma Screwfix powinna wysłać odpowiedź, a także wskazanie przyczyny skargi i treść żądania.

Skargi będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania. O rozstrzygnięciu powiadomimy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi we wniesionej skardze.

[Jeśli użytkownik znajduje się w Hiszpanii, stosuje się następujące postanowienie:

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub korespondencji należy skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres eucontact@screwfix.eu lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta poprzez wysłanie listu z adnotacją „do wiadomości Działu Obsługi Klienta” na powyższy adres.